สถานที่จัดงาน

โรงแรมเดอะ พราว เอ็กซ์คลูซีฟ โฮเทล (The Proud Exclusive Hotel)
100 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000